Sung 2
Sung 2

 

 

 

Sung 3
Sung 3

 

Sung 2

 

Thông tin cây sung:

  • Địa chỉ: Nhà Vườn Chợ Chiều  – Hữu Văn – Chương MỸ – Hà Nội
  • Vanh: 280
  • Tuổi: trên 70 năm
  • Chủ đầu tư:Nhà Vườn
  • Thông tin liên hệ 093.227.8128 – 098.284.6651

 

Một số dự án khác: