Trồng cây xanh công trình

Dự án đang thực hiện

E4eff43eca10334e6a01

Z1650546221065 64c69ce54032a07a04f065b9e95d56a7
Z1650546262257 0bfb55c213cafdee75004a86fa983152

Thông tin:

  • Địa chỉ:Phố Chợ Chiều  – Hữu Văn – Chương Mỹ – Hà Nội

    Thông tin liên hệ 093.227.8128 – 098.284.6651

  • Diện tích: 100m2
  • Công việc: Cải tạo, trồng mới, trang trí

Một số dự án khác: